Dwa systemy do rozliczania zrębków drzewnych w oparciu o tony ATRO

Koszty inwestycji

humimeter BMA-2 ATRO: 4440 €

Waga pomostowa i piec do suszenia: 80.000 €

 

Koszt pojedynczego pomiaru przy 500 pomiarach rocznie

humimeter BMA-2 ATRO: 2.70 €

Waga pomostowa i piec do suszenia: 24.70 €

 

Zalety urządzenia humimeter BMA-2 do szybkiego pomiaru zrębków

  • Wynik pomiaru dostępny po kilku sekundach
  • Bardzo wysoka dokładność uśrednionego pomiaru dzięki dużej objętości próbki
  • Odporny na manipulacje
  • Wymieniony w raportach testowych “Bioenergy 2020” oraz “Badania drewna Austria”
  • Produkt rozwiajany przy wsparciu własnego akredytowanego laboratorium badawczego producenta
  • Patent zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej

Całkowity czas pomiaru

Pomost wagowy i piec do suszenia: minimum 24 godziny
humimeter BMA-2: kilka minut

 

Koszt jednego pomiaru

Założenie obliczeniowe:

Czas pomiaru z wagą pomostową i piecem do suszenia: ok. 15 minut

Czas pomiaru za pomocą miernika BMA-2: ok. 3 min

Koszty personelu na godzinę 36 €

Amortyzacja mostu wagowego w ciągu 12 lat

 

Oszczędność czasu i kosztu personelu: 80%

 

humimeter BMA-2: 1.80 € per pomiar

Pomost wagowy i piec do suszenia: 9.00 € per pomiar

 

Oszczędność na kosztach utrzymania i zużyciu energii: 96%

 

humimeter BMA-2: 0.10 € per pomiar

Pomost wagowy i piec do suszenia: 2.50 € per pomiar

Oszczednosc kosztów dzięki wilgotnościomierzowi do zrębków BMA-2

Akredytowane laboratorium badawcze

Jako wiodąca firma w dziedzinie pomiarów wilgotności firma Schaller stworzyła laboratorium badawcze spełniające wymagania obowiązującej na całym świecie normy "EN ISO/IEC 17025:2007". Laboratorium zostało certyfikowane jako akredytowane laboratorium badawcze do oznaczania zawartości wody zgodnie z normą "EN ISO 18134-2: Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Metoda suszarkowa" w 2016 roku. Wymagania niezbędne do uzyskania i zachowania akredytacji zapewniają maksymalną jakość badań. Wymagania te obejmują między innymi najwyższe kompetencje techniczne, zaawansowany i stale doskonalony system zarządzania jakością oraz kompletną dokumentację.

 

 

Zadzwoń do nas