Precyzyjne mierniki wilgotności dla materiałów i surowców

Obszary zastosowań

Tworzywa sztuczne, tekstylia, pulpa, skóra, sól drogowa, odpady, recykling, szlam, osady ściekowe, granulaty, proszki i inne materiały higroskopijne

 

Przegląd wilgotnościomierzy materiałów

Wilgotnościomierz skóry

Wilgotność skór jest kluczowym czynnikiem na wszystkich etapach obróbki skóry. Wilgotnościomierz może być nieocenionym narzędziem do monitorowania zawartości wilgoci w skórze w celu zapewnienia wysokiej jakości produktu końcowego. Wilgotnościomierz do skór LM jest doskonałym narzędziem kontroli jakości między innymi dla garbarni.

Skóra i wilgotność

Problem z wilgocią i skórą jest taki, że skóra jest niezwykle porowata, zawiera tysiące mikroskopijnych otworów. Otwory te znajdują się na powierzchni skóry i pochłaniają wilgoć z otaczającego powietrza. Kiedy więc skóra jest wystawiona na działanie wilgotnego środowiska, absorbuje znaczną ilość pary wodnej zawartej w powietrzu.

 

Dobra wiadomość jest taka, że skóra jest zaprojektowana, aby wchłaniać wilgoć z otoczenia. Dlatego narażenie na umiarkowaną wilgotność nie powinno powodować żadnych problemów. Wręcz przeciwnie, może okazać się to korzystne, ponieważ skóra pozostaje miękka i wygodna. Jednakże, gdy skóra jest wystawiona na działanie wysokiej wilgotności, to może powodować to jej gnicie. Nie dzieje się to oczywiście w ciągu jednej doby, ale pozostawienie produktu skórzanego w wilgotnym środowisku przez kilka dni lub tygodni ostatecznie spowoduje jego zniszczenie.

 

Takżę zbyt niska wilgotność może okazać się szkodliwa dla wyrobów skórzanych. Niska wilgotność - lub wyjątkowo suche powietrze - powoduje wysychanie i pękanie skóry. Wynika to z faktu, że suche powietrze wchłania wilgoć ze wszystkich tego typu przedmiotów, w tym ze skóry. Na początku suche powietrze spowoduje, że stanie się szorstka, ale jeśli będzie wystawiona na jego działanie wystarczająco długo, to skóra zacznie pękać.

Ochrona skóry przed niską/wysoką wilgocią

Można uchronić wyroby skórzane przed uszkodzeniami związanymi z wilgocią, wykonując kilka prostych kroków. Po pierwsze i najważniejsze, nigdy nie wolno wystawiać skór na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych. Po drugie, w pomieszczeniach w których przechowywane są skóry należy monitorować poziom wilgotności oraz wilgotność samej skóry wilgotnościomierzem do pomiaru wilgotności skóry w sposób nieniszczący. Jeśli wilgotność spadnie poniżej 30% lub powyżej 40%, powinno się użyć nawilżacza, aby uwolnić dodatkową parę wodną.

Miernik wilgotności tkanin i tekstyliów

Wszystkie tekstylia są higroskopijne. To znaczy, że pochłaniają lub wydzielają wilgoć w zależności od wilgotności względnej otaczającego je powietrza. Jeżeli atmosfera jest bardziej sucha niż wilgotność względna tkaniny w stanie równowagi, to tkanina oddaje swoją wilgoć do powietrza. Jeśli powietrze jest bardzo wilgotne, to wilgotność tkaniny będzie się zwiększać. Ta utrata i wzrost wilgotności ma miejsce na każdym etapie, począwszy od wstępnego przetwarzania włókien, aż do produkcji, dystrybucji i użytkowania odzieży przez konsumenta.

 

Zmiana zawartości wilgoci ma bezpośredni wpływ na właściwości materiałów włókienniczych, takie jak wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, średnica włókien i tarcie. Spadek wilgotności względnej w stanie równowagi danego materiału włókienniczego może spowodować, że będzie on słabszy, cieńszy, mniej elastyczny, a zatem mniej wytrzymały. Będzie również miał więcej niedoskonałości. Utrzymując właściwą wilgotność powietrza podczas przetwarzania włókien, można zminimalizować utratę wilgoci do atmosfery.

Jak wilgotność wpływa na tkaniny?

Wilgotność w produkcji wyrobów włókienniczych odgrywa ważną rolę. Wpływa na nastepujące parametry tekstyliów:

Jaka jest idealna wilgotność przy produkcji tekstyliów?

Zależy to od rodzaju tkaniny i procesu, który jest realizowany. Włókna naturalne są znacznie bardziej podatne na wilgoć niż te wytwarzane przez człowieka, jeśli chodzi o wydajność. Jednak tkaniny wykonane przez człowieka bardziej cierpią z powodu gromadzenia się ładunków elektrostatycznych.

 

Bawełna i len muszą być przetwarzane na bardzo wysokim poziomie, około 70-80%RH, ponieważ są one bardzo delikatne. Wełna jest podobnie podatna na suche powietrze, choć nieco bardziej wyrozumiała, wymagająca wilgotności powietrza na poziomie około 65%RH. Włókna sztuczne również wymagają właściwego, choć niższego poziomu wilgotności, ponieważ poniżej 45%RH są podatne na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Jedwab powinien być przetwarzany przy wilgotności pomiędzy 65-70%RH, choć przędzenie jedwabiu sztucznego wymaga wyższego poziomu wilgotności - 85%RH.

Jak mierzyć wilgotność w tkaninach i wyrobach włókienniczych?

Do pomiaru wilgotności teksyliów, w tym w tkaninach naturalnych, włóknach syntetycznych i przędzy służy miernik wilgotności humimeter SLW. Natomiast wigotność tkanin i wyrobów gotowych można sprawdzić przy użyciu urządzenia mierzącego wilgotność względną powietrza w przestrzeniach zamkniętych, takiego jak wilgotnościomierz tkanin humimeter RH5.

 

Miernik wilgotności soli i soli drogowej

Sól pochłania wilgoć, ponieważ jest związkiem jonowym o silnych siłach przyciągających polarne cząsteczki wody. Właściwość ta oznacza, że sól jest higroskopijna, a to z kolei powoduje, że absorbuje zarówno wodę w stanie płynnym jak i występującą w formie pary wodnej w powietrzu.

 

Sól drogowa to halit, który jest naturalną mineralną formą wydobywczą soli kuchennej lub chlorku sodu (NaCl). Podczas, gdy sól kuchenna zostaje oczyszczona, to sól kamienna zawiera zanieczyszczenia mineralne, dlatego też ma ona zwykle brązowawy lub szary kolor.

Dlaczego testujemy sól na zawartość wilgoci?

Ponieważ:

Pomiar wilgotności w gospodarce odpadami

Jednym z podstawowych punktów kontrioli jakości odpadów jest ich wilgotność. Firma Schaller opracowała miernik wilgotności paliwa alternatywnego, który znajduje zastosowanie w pomiarach wilgoci materiałów takich jak RDF (paliwo z odpadów komunalnych), SRF (stałe paliwo wtórne) i EBS.

Co oznacza termin paliwo alternatywne?

Paliwo alternatywne (wtórne, zastępcze) są to odpady palne, rozdrobnione, o jednorodnym stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia poziomów emisji określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji odnoszących się do procesu współspalania odpadów.

 

Termin odpady komunalne określa złożoną mieszaninę odpadów spożywczych, szkła, metali, ścinków stoczniowych, odpadów drzewnych, papieru i tworzyw sztucznych niepodlegających recyklingowi, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szmat i osadów z oczyszczania ścieków.

 

Surowce wykorzystywane do produkcji RDF to odpady komunalne, opony, rozpuszczalniki i pozostałości po destylacji rozpuszczalników, tworzywa sztuczne, pozostałości z demontażu samochodów, papier i karton, odpady zwierzęce, przepracowane oleje (oleje odpadowe), trociny i drewno odpadowe, masa włóknista z zakładów papierniczych, osady ściekowe, słoma, tekstylia (głównie dywany).

Problemy związane z zamianą odpadów na energię

Zużycie odpadów komunalnych stałych stanowi wiele wyzwań, gdy są one wykorzystywane jako surowiec do produkcji energii: mają niską zawartość energii, wysoką wilgotność, niejednorodny skład. Spalanie i fermentacja beztlenowa stanowią obecnie dwa sposoby utylizacji odpadów komunalnych. Oba wymagają uprzedniego oddzielenia surowców wtórnych w celu osiągnięcia optymalnego odzysku z zasobów i pozwalają produkować energię elektryczną, ciepło lub obie te rzeczy.

 

Sortowane stałe odpady komunalne (ang. Municipal Solid Waste, MSW) i związane z nimi surowce stanowią aktualny problem dla gmin i podobnych podmiotów. Poprawa przetwarzania odpadów na energię w istniejących instalacjach oraz rozwój technologii dla instalacji nowej generacji ma duże znaczenie dla mieszkańców, którzy poszukują bardziej opłacalnych rozwiązań w zakresie ich unieszkodliwiania.

 

Jednak wysokie koszty operacyjne i wysoki poziom konkurencji ze strony alternatywnych źródeł sprawiają, że produkcja ciepła i energii elektrycznej z odpadów komunalnych stałych pochodzenia jest wyzwaniem ekonomicznym. Poprawę rentowności ekonomicznej istniejących zakładów przetwarzania odpadów komunalnych stałych na energię można uzykać między innymi dzięki odpowiedniej strategii wstępnego przetwarzania i obróbki odpadów w celu zmniejszenia zmienności strumieni odpadów komunalnych stałych. Pozwala to na najbardziej ekonomiczną optymalizację poszczególnych strumieni w kierunku recyklingu, energii cieplnej, elektrycznej, paliw i produktów.

 

Poprawę wykorzystania tego typu surowców może zapewnić wysoce precyzyjne sortowanie, opracowanie parametrów kontroli jakości oraz zastosowanie procesów obróbki wstępnej w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Wilgotnościomierz do granulatu i proszków

Zarządzanie osadami jest coraz większym problemem z powodu zanieczyszczenia środowiska i zużycia energii. Suszenie osadów ściekowych jest obecnie powszechnie uznawane za efektywny sposób przetwarzania komunalnych osadów ściekowych do postaci stałej, która może być łatwo przetwarzana, przechowywana i poddawana recyklingowi. Po zakończeniu etapu suszenia, materiał może być wykorzystany rolniczo lub jako materiał do spalenia. Materiał w formie granulatu ma znaczne mniejszą objętość i masę. Produkt taki jest w większości konwencjonalnych suszarni pasteryzowany podczas długiego czasu przebywania w wysokiej temperaturze.

 

Znacząca redukcja wagi i objętości uzyskiwana jest poprzez:

Od odpadu do cennego surowca przez suszenie

Powstanie produktu odpadowego z którego można uzyskać zarówno użyteczny materiał jak i energię (suchy granulat) w procesie termicznym charakteryzuje się:

Osady ściekowe, jako końcowy produkt oczyszczania ścieków, powstają poprzez suszenie i uszlachetnienie do wartościowej substancji (suszony granulat). Granulat klasy A posiada następujące właściwości:

Dzięki temu zarówno materiał jak i energia zawarta w granulacie mogą być wykorzystywane na różne sposoby. Urządzenie pomiarowe humimeter FS4.1 pozwala na pomiar wilgotności częściowo wysuszonych i całkowicie wysuszonych osadów ściekowych w formie granulatu.

Miernik wilgotności materiałów sypkich i proszków

humimeter SG1 to kompaktowy, przenośny miernik wilgotności stworzony z myślą o dokładnym pomiarze zawartości wody w różnorodnych materiałach sypkich i proszkach. Technologia czujnika sprawia, że urządzenie to jest idealne do analizowania wilgotności w rozmaitych produktach, od proszków chemicznych, poprzez granulaty, po ziarna i inne surowce sypkie. SG1 jest niezastąpionym narzędziem dla ekspertów z branży budowlanej, chemicznej oraz przemysłu spożywczego, zapewniając szybki i dokładny pomiar wilgotności. Jego kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest kluczowym elementem wyposażenia laboratorium czy zakładu produkcyjnego, gdzie kontrola wilgotności surowców jest esencją procesu jakościowego. Dzięki humimeter SG1, analiza wilgotności jest prostym i efektywnym procesem, co gwarantuje oszczędność czasu oraz zasobów.


humimeter SG1 wyposażony jest w czujnik penetrujący, który dokładnie określa zawartość wody w analizowanym materiale. Urządzenie to jest perfekcyjne do użycia w różnych środowiskach, zarówno na dużych workach, wiadrach, jak i w pryzmach czy zsypach, co umożliwia szerokie zastosowanie w branży.

Wilgotnościomierz SG1 z czujnikiem wsadowym

Wilgotnościomierz uniwersalny

Zadzwoń do nas