humimeter SW1
Zabezpieczenie przed pleśnią

Zastosowanie

Zabezpieczenie przed pleśnią pomieszczeń za pomocą miernika SW1: urządzenie informuje jeśli pojawi się jakiekolwiek niebezpieczeństwo powstania pleśni. Zaalarmuje Cię, gdy konieczne będzie wietrzenie pomieszczenia.

Dlaczego powinieneś używać analizatora powietrza?

Wietrzenie piwnic i pomieszczeń jest jedną z najważniejszych czynności, jeśli chodzi o zabezpieczenie przed pleśnią. Aby jednak pozbyć się niechcianej wilgoci, należy zapewnić odpowiednie warunki.

 

Krytycznym pytaniem jest więc: Kiedy wietrzyć?

 

Z technicznego punktu widzenia odpowiedź na to pytanie jest prosta: wietrzenie ma sens, gdy wilgotność bezwzględna na zewnątrz jest niższa niż w pomieszczeniu. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, to tylko zwiększymy poziom wilgotności w pomieszczeniu.

 

Problemem jest więc określenie wilgotności bezwzględnej, co jest niemożliwe bez użycia odpowiedniego urządzenia pomiarowego. Dlatego, aby zapewnić prawidłowe wietrzenie pomieszczenia, należy polegać na profesjonalnych przyrządach do pomiaru powietrza!

 

Główne cechy

 • Ocena ryzyka wystąpienia pleśni (brak/niewielkie/zwiększone/wysokie/bardzo duże ryzyko wystąpienia pleśni)
 • Wilgotność względna powietrza od 0 do 100%, rozdzielczość 0,1% RH (relative humidity)
 • Temperatura może być ustawiona na °C lub °F w zależności od potrzeb
 • Temperatura -10 do +60°C / 14 do 140°F, rozdzielczość 0,1°C
 • Wilgotność bezwzględna powietrza od 0 do 130 g/m³, rozdzielczość 0.1g/m³
 • Funkcja Hold, ręczne zapisywanie wyników
 • Automatyczny rejestr danych do 10.000 pomiarów z raportem dla punktu pomiarowego
 • Języki menu: polski, angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, rosyjski oraz inne dodawane na życzenie
 • Zawartość zestawu: humimeter SW1 z bateriami
 • Opcjonalne krzywe kalibracyjne:
  • wilgotność równowagowa UGL od 2 do 30%, rozdzielczość 0,1%
  • aktywność wody (wartość aw) rozdzielczość 0,001%
  • punkt rosy -55 do +60°C / -67 do 140°F, rozdzielczość 0,1°C
   

Zalety

Art.Nr: 13555 Zabezpieczenie przed pleśnią humimeter SW1

 

Dodatkowe akcesoria

Art. Nr Zdjęcie Dodatkowe akcesoria
12278 humimeter USB data interface module with LogMemorizer measuring data for humimeter RH1 humidity measuring device Interfejs komunikacyjny USB z oprogramowaniem LogMemorizer do rejestracji i analizy danych pomiarowych na komputerze PC dostarczany wraz z kablem USB do podłączenia komputera PC
12485 humimeter USB data interface module VERSION FOR RECHARGEABLE BATTERIES with LogMemorizer for humimeter RH1 humidity measuring device

Interfejs komunikacyjny USB z oprogramowaniem LogMemorizer do rejestracji i analizy danych pomiarowych na komputerze PC dostarczany wraz z kablem USB do podłączenia komputera PC

WERSJA Z AKUMULATORAMI

13340 Internal Bluetooth class 1 Wewnętrzny, zintegrowany moduł Bluetooth klasy 1 (do 100 metrów) dla rejestratorów humimeter. Możliwość stosowania zamiennie z interfejsem USB

 

Zagrożenie dla zdrowia spowodowane pleśnią

Tworzenie się pleśni zawsze wiąże się ze zwiększonym stężeniem wilgoci w pomieszczeniu. Już wilgotność względna powietrza wynosząca 70% sprzyja rozwojowi pleśni w pomieszczeniach mieszkalnych. Zwiększona wilgotność powietrza może być spowodowana konwencjonalnymi czynnościami w gospodarstwie domowym, takimi jak gotowanie, branie prysznica czy suszenie bielizny. Również rośliny i ludzie uwalniają wodę, która jest emitowana do otaczającego powietrza. Ponadto w nowych budynkach może dojść do uwolnienia wilgoci resztkowej z materiałów budowlanych. Aby zapobiec powstawaniu pleśni lub zwiększonemu rozwojowi zarodników pleśni w pomieszczeniach mieszkalnych, można zastosować proste środki, takie jak odpowiednia wentylacja i odpowiednie ogrzewanie. Jeżeli w pomieszczeniu mieszkalnym już występuje pleśń, należy ją szybko i skutecznie zlikwidować, a także zapobiec powstawaniu jej na nowo. Pojawienie się pleśni może również powodować reakcje alergiczne organizmu, jak również reakcje zapalne i sprzyja chorobom zakaźnym.

humimeter SW1 mould and air guard - to prevent mould

 

Funkcja zapobiegania i zwalczania pleśni

Umieść czujnik zabezpieczający przed pleśnią w pomieszczeniu na dostarczonym uchwycie. Włącz urządzenie i wybierz krzywą kalibracji Ryzyko związane z pleśnią. Po kilku minutach dostosowania się do warunków otoczenia urządzenie wskaże poziom ryzyka: brak/niewielkie/zwiększone/wysokie/bardzo duże ryzyko wystąpienia pleśni.

humimeter SW1 mould and air guard - to prevent mould

 

Funkcja kontroli wentylacji

Włącz urządzenie i wybierz krzywą kalibracji Wilgotność bezwzględna. Zmierz wilgotność bezwzględną powietrza w pomieszczeniu, a następnie wilgotność bezwzględną powietrza na zewnątrz (trzymając przyrząd za oknem lub wychodząc na zewnątrz). Proszę zwrócić uwagę na odpowiedni czas pomiaru! Jeśli wilgotność bezwzględna powietrza na zewnątrz okaże się niższa niż wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczenia, to możliwa jest wentylacja bez ryzyka. Z drugiej strony, jeśli zmierzona wartość na zewnątrz jest wyższa niż wewnątrz pomieszczenia, to wentylacja tylko zwiększy ryzyko wystąpienia pleśni.

Sposób użycia

Jeśli na przykład w piwnicy humimeter SW1 wykaże wysoki poziom zagrożenia pleśnią, to należy działać szybko, aby zapobiec pojawieniu się pleśni. Mierz wilgotność bezwzględną powietrza w pomieszczeniu oraz wilgotność bezwzględną powietrza na zewnątrz za pomocą funkcji Monitor wentylacji.

 

Przykład 1

Bezwzględna wilgotność powietrza w pomieszczeniu: 14,5 g/m³; wilgotność absolutna powietrza na zewnątrz: 8,5 g/m³.

Można bez ryzyka otworzyć okna w celu wietrzenia pomieszczeń. Dzięki temu znacznie poprawia się sytuacja, zmniejszając ryzyko powstawania pleśni (zapobieganie i unikanie pleśni).

 

 humimeter SW1 mould and air guard - to prevent mould

 

Przykład 2

Bezwzględna wilgotność powietrza w pomieszczeniach: 13,8 g/m³; wilgotność absolutna powietrza na zewnątrz: 24,4 g/m³.

Otwarcie okien do wietrzenia pogorszy sytuację, ponieważ wilgotność wewnątrz pomieszczenia będzie się dalej zwiększać. Spowoduje to pojawienie się pleśni.

W tym przypadku zalecamy użycie pochłaniacza wilgoci lub oczekiwanie na korzystniejsze warunki pogodowe.

 humimeter SW1 mould and air guard - to prevent mould

 

Jeśli funkcja powiadamiania o ryzyku wystapienia pleśni nie jest dla Ciebie krytyczna, to zapoznaj się również z modelem, którym jest termohigrometr ręczny RH1 z czujnikiem do pomiaru wilgotności względnej i bezwzględnej powietrza.

Zadzwoń do nas