Porównanie systemów rozliczania zrębków drzewnych opartych na tonach ATRO

Koszty inwestycji


humimeter BMA-2 ATRO: 4440 €

Waga pomostowa i wagosuszarka: 80.000 €

Koszt pojedynczego pomiaru przy 500 pomiarach rocznie

humimeter BMA-2 ATRO: 2.70 €

Waga pomostowa i wagosuszarka: 24.70 €

Przewaga humimeter BMA-2 w szybkim pomiarze zrębków drzewnych

  • Wynik pomiaru dostępny w ciągu kilku sekund
  • Wysoka dokładność uśrednionego pomiaru dzięki dużej objętości próbki
  • Odporność na manipulacje
  • Wspomniany w raportach "Bioenergy 2020" oraz "Badania drewna Austria"
  • Opracowany we współpracy z akredytowanym laboratorium badawczym producenta
  • Patent zarejestrowany w Unii Europejskiej

 

Całkowity czas pomiaru


humimeter BMA-2: kilka minut
Waga pomostowa i wagosuszarka: minimum 24 godziny

 

Koszt jednego pomiaru


Założenie obliczeniowe:


Czas pomiaru wagą pomostową i wagosuszarką: ok. 15 minut

Czas pomiaru za pomocą miernika BMA-2: ok. 3 min

Koszty personelu na godzinę 36 €

Amortyzacja wagi pomostowej i wagosuszarki w ciągu 12 lat

 

Oszczędność czasu i kosztu personelu: 80%

 

humimeter BMA-2: 1.80 € za pomiar

Waga pomostowa i wagosuszarka: 9.00 € za pomiar

 

Oszczędność na kosztach utrzymania i zużyciu energii: 96%

 

humimeter BMA-2: 0.10 € za pomiar

Waga pomostowa i wagosuszarka: 2.50 € za pomiar

Oszczednosc kosztów dzięki wilgotnościomierzowi do zrębków BMA-2

Akredytowane laboratorium badawcze

Firma Schaller, jako lider w dziedzinie pomiarów wilgotności, stworzyła laboratorium badawcze spełniające wymagania międzynarodowej normy "EN ISO/IEC 17025:2007". Laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji w zakresie oznaczania zawartości wody zgodnie z normą "EN ISO 18134-2: Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości wilgoci - Metoda suszarkowa" w 2016 roku. Wymagania niezbędne do uzyskania i utrzymania akredytacji gwarantują najwyższą jakość badań, obejmują m.in. wysokie kompetencje techniczne, zaawansowany i ciągle udoskonalany system zarządzania jakością oraz kompletną dokumentację.

 

 

Zadzwoń do nas