Pomiar wilgotności papieru i tektury

Wilgotnościomierz do papieru

Wilgotnościomierz papieru mierzy wilgotność papieru i produktów papierowych. Użycie wilgotnościomierza papieru może zapobiec kosztownym uszkodzeniom wynikającym z rozszerzania lub kurczenia się papieru. Wilgotnościomierz papieru określa wilgotność papieru w oparciu o wilgotność bezwzględną lub względną. Wilgotność bezwzględna nie uwzględnia temperatury, natomiast wilgotność względna zależy od temperatury i jest wyrażana jako procent całkowitej ilości wilgoci możliwej do uzyskania w aktualnej temperaturze. Dlatego wiele urządzeń do pomiaru wilgotności papieru posiada automatyczną kompensację temperatury (ATC).

 

Dla producentów papieru, wytwórców papieru, papierni i innych firm z branży celulozowo-papierniczej kontrola wilgotności jest niezbędna, zwłaszcza w procesie produkcji, ponieważ nadmierna wilgotność może prowadzić do nagrzewania się rolek papieru. Wilgotnościomierz papieru może być wykorzystywany do wykrywania śladów wilgoci podczas procesu produkcji papieru, jak również do określania optymalnych czasów suszenia.

Niezależnie od tego, czy papier jest przechowywany w rolkach papieru w zakładach przetwórstwa papieru, czy w arkuszachbelach papieru w komercyjnych magazynach drukarskich, porowata powierzchnia papieru stopniowo pochłania wilgoć w stosunku do wilgotności otaczającego środowiska. Ta wilgoć może być problematyczna, ponieważ zbyt duża jej ilość może powodować zwijanie się, wypaczanie lub powstawanie fal w przypadku płaskich produktów papierowych. Wilgoć może również uniemożliwić prawidłowe pokrycie i nasycenie papieru tuszami, barwnikami, farbami i powłokami podczas drukowania i przetwarzania.

 

Schaller oferuje cyfrowe ręczne urządzenia do pomiaru wilgotności papieru i produktów papierniczych, takich jak karton, tektura, pudełka z tektury falistej, papier siarczanowy, papier pakowy, brązowy papier opakowaniowy, papier rzeźniczy, papier makulaturowy, papier powlekany i inne. Różne modele wilgotnościomierzy papieru wykorzystują różne techniki pomiaru wilgotności papieru, wykonując badania zawartości wilgoci w produktach papierniczych metodami destrukcyjnymi lub nieniszczącymi. Zazwyczaj standardowy wilgotnościomierz bezigłowy jest urządzeniem niepenetrującym, co pozwala na nieniszczący pomiar zawartości wody w papierze.

Miernik wilgotności papieru w stosach i ryzach humimeter RH5
Wilgotnościomierz do papieru
humimeter RH5 / RH5.2
Wilgotnościomierz papieru w stosach papieru. Idealny również do automatycznego monitorowania warunków klimatycznych w drukarniach i magazynach papieru.
Higrometr do mierzenia wilgotności papieru humimeter RH5.1
Wilgotnościomierz do papieru
humimeter RH5.1
Wilgotnościomierz papieru w stosie papieru. Idealny również do automatycznego monitorowania klimatu w drukarniach i magazynach papieru.
Miernik wilgotności papieru humimeter RH5
Wilgotnościomierz do papieru
humimeter RH6
Wilgotnościomierz do papieru w stercie z czujnikiem bagnetowym. Idealny również do automatycznego monitorowania klimatu w drukarniach i magazynach papieru.
Miernik wilgotności papieru P2
Wilgotnościomierz papieru
P2
Wilgotnościomierz do papieru kraft z celulozy siarczanowej, papieru opakowaniowego i tektury.
Miernik wilgotności papieru do określania bezwzględnej zawartości wody
Wilgotnościomierz papieru
humimeter PM5
Wilgotnościomierz papieru w belach do określania bezwzględnej zawartości wody w rolce papieru, o dużej głębokości pomiaru.
Miernik wilgotności papieru humimeter PMP
Wilgotnościomierz papieru
humimeter PMP
Wilgotnościomierz papieru do określania bezwzględnej zawartości wody w stosie papieru.
Termohigrometr cyfrowy do pomiaru wilgotności powietrza RH1
Wilgotnościomierz powietrza
humimeter RH1
Do zastosowań związanych z wilgotnością powietrza i środowiska. Nowa, rewolucyjna seria przenośnych urządzeń pomiarowych do pomiarów z wykorzystaniem innowacyjnej technologii czujników.
Miernik wilgotności papieru makulaturowego humimeter RP6
Wilgotnościomierz makulatury
humimeter RP6
Wilgotnościomierz do oznaczania wilgoci w papierze makulaturowym oraz do wykrywania obecności wilgoci w sprasowanym papierze makulaturowym z recyklingu. Możliwy pomiar papieru w stosie, roli i masy papierniczej.
Miernik wilgotności pojedynczych arkuszy papieru PMSA
Wilgotnościomierz pojedynczych arkuszy papieru PMSA
Czujnik wilgotności papieru z oprogramowaniem na PC do szybkiego pomiaru zawartości wody w pojedynczych arkuszach papieru.
Całkowicie szczelna komora klimatyczna
Komora klimatyczna KLK50
z systemem monitorowania i pomiaru wilgotności. Całkowicie szczelna komora, która w atmosferze kontrolowanej wilgotności względnej pozwala na pomiar różnych materiałów.
Czujnik wilgotności wstęgi papieru MF-P-HTD
Czujnik wilgotności papieru MF-P-HTD
Czujnik do pomiaru wilgotności papieru i tektury on-line. Posiada czujnik temperatury w podczerwieni do pomiaru temperatury papieru i kompensacji temperatury do pomiaru wilgotności.
Zadzwoń do nas