Wilgotnościomierz do zboża

Wilgotnościomierz do zboża

Ziarno jest podstawowym pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Jest ono również wykorzystywane między innymi jako surowiec do produkcji luksusowej żywności, np. napojów spirytusowych. Tylko wysokiej jakości zboże może być przetwarzane i sprzedawane z zyskiem. Decydującym czynnikiem jest zawartość wilgoci w ziarnie, dostarcza ono ważnych informacji o jego jakości. Wilgotnościomierz ziarna humimeter FSA został specjalnie zaprojektowany, aby dokładnie i niezawodnie określić wilgotność większości rodzajów ziarna użytkowanego w Polsce. Pomiar wilgotności jest istotny dla przechowywania, trwałości i jakości zbóż. Jeśli wilgotność jest zbyt wysoka lub zbyt niska, wiele rodzajów zbóż nie może być przetworzonych w sposób optymalny. Każdy podmiot zajmujący się zbożem wie, że nie należy przekraczać dopuszczalnych granic wilgotności, w przeciwnym razie nie można wysłać całego zebranego ziarna do magazynu i przekazać go dalej do przetworzenia.

 

W ziarnie zawsze obecna jest pewna ilość wilgoci, a w zależności od warunków pogodowych, jego gotowości do zbioru, procesu zbioru, rodzaju uprawy, wartość ta może się różnić w zależności od uprawy. Zastosowanie miernika wilgotności ziarna, który może mierzyć ilość wilgoci w różnych rodzajach ziarna jest bardzo korzystne, ponieważ wystarczy tylko przełączyć się na żądany produkt.

 

Dlatego właściwe obchodzenie się i kontrola ziarna jest niezbędna przed, podczas i po okresie magazynowania. Idealnym narzędziem pomocniczym jest wilgotnościomierz ziarna firmy Schaller. Przy pomocy wilgotnościomierza ziarna można łatwo, wygodnie i przede wszystkim dokładnie zmierzyć jego wilgotność i w ten sposób chronić ziarno przed zepsuciem. Przenośny wilgotnościomierz ziarna może określić wilgotność bezpośrednio w terenie, na polu. Użytkownik może zdecydować na miejscu, czy nadszedł właściwy czas na żniwa.

 

W przypadku materiałów pochodzenia organicznego należy wziąć pod uwagę, jak bardzo są one zależne od parametrów środowiskowych (temperatura, wilgotność). Niewłaściwe warunki przechowywania mogą spowodować rozwój i wzrost szkodliwych bakterii, wywołać procesy gnicia i psucia się, tworzenie się pleśni. Wszystkie te czynniki prowadzą do utraty plonów i dużych strat finansowych. Aby temu zapobiec, konieczne są regularne i dokładne pomiary. Wilgotnościomierz ziarna jest w stanie dostarczyć operatorowi w bardzo krótkim czasie niezbędnych informacji, które są prezentowane na ekranie urządzenia.

 

Wilgotność równowagowa / Opcje suszenia

Rolnik zawsze stara się maksymalnie zredukować straty ziarna podczas młócenia, a jednocześnie chce bardzo szybko jechać kombajnem, aby zebrać plony z jak największej liczby hektarów i powierzchni uprawy zboża. Z drugiej strony, absolutna wilgotność zebranego ziarna ma decydujące znaczenie dla procesu jego przechowywania. Wieczorem lub rzecz jasna, gdy pada deszcz, wilgotność w zbożu jest zbyt wysoka, aby kontynuować żniwa.

 

Dlaczego wilgoć w ziarnie / zbożu jest kluczowa?

Aby przechowywać pszenicę, kukurydzę, proso i inne rodzaje zbóż bez ich uszkodzenia, należy je najpierw wysuszyć. Zboże może być przechowywane tylko wtedy, gdy wilgotność osiągnie maksymalnie 14,5%. Jednakże, często jest ono zbierane przy dość wilgotnej pogodzie. Dlatego też często konieczny jest dalszy proces suszenia. Jeśli podczas przechowywania ziarno zawiera zbyt dużo wilgoci, istnieje ryzyko ataku grzybów, co czyni je niezdatnym do użytku. Wilgotność ziarna można szybko i łatwo określić za pomocą wilgotnościomierza całego ziarna firmy Schaller. Zasadniczo, im bardziej suche jest ziarno, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się bakterii i grzybów. Przy pomocy wilgotnościomierza ziarna można uniknąć ryzyka osiągnięcia tzw. wartości krytycznej wilgotności ziarna. Jest to dokładnie ten moment, w którym ziarno lub każda inna roślina uprawna może zacząć "żyć", np. mogą pojawić się kiełki a liczne mikroorganizmy rozwijają się z ekstremalnym przyspieszeniem, w wyniku czego następuje wzrost temperatury wewnątrz partii ziarna. Istnieje wiele sposobów pomiaru wilgotności w zbożu i innych uprawach, ale zastosowanie przenośnego i łatwego w obsłudze urządzenia do wykrywania poziomu wilgotności jest bardzo popularne ze względu na jego prostotę, dokładność i możliwość wykonywania pomiarów w dowolnym momencie, kiedy tylko jest to konieczne.

 

Miernik wilgotności kłos z ziarnem żyta

Zakres pomiarowy wilgotnościomierzy ziarna firmy Schaller jest bardzo duży i wynosi od 0 do 50 procent w zależności od rodzaju ziarna (5 do 30% dla terenowych mierników przenośnych). Systemy suszenia ziarna są stosowane tylko przez krótki okres w ciągu roku, ale oczywiście zużywają energię i wymagają konserwacji. Dlatego też każdy rolnik chciałby zebrać ziarno o odpowiedniej wilgotności, aby uniknąć dodatkowego procesu suszenia. Odnosi się to przede wszystkim do krótkotrwałego przechowywania ziarna. W przypadku długotrwałego przechowywania należy przeprowadzić powtarzający się pomiar wilgotności ziarna, aby np. utrzymać równowagę wilgotności w ziarnie jak najdłużej przez okres przechowywania wynoszący nawet 1-2 lata. Zależy to między innymi od zewnętrznych warunków przechowywania ziarna (temperatura i wilgotność zewnętrzna). Różnice w wilgotności i warunkach magazynowania występują również w zależności od miejsca. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jeśli ziarno jest nadmiernie wysuszone, kurczy się, a rolnik otrzymuje mniej pieniędzy za swój produkt - zazwyczaj jednak sprzedaje firmie przetwórczej wraz z ziarnem pewną ilość wody zawartej w zbożu.

 

Istnieją więc dwie sytuacje, w których rolnik jest zainteresowany pomiarem wilgotności ziarna za pomocą urządzenia pomiarowego: podczas zbioru i podczas przechowywania. W obu przypadkach wilgotnościomierz ziarna firmy Schaller gwarantuje bardzo dokładne pomiary.

 

Wilgotnościomierz do określenia wilgotności ziarna wymaga jedynie bardzo małej objętości próbki - około 60 gram. Próbka ziarna jest umieszczana w małym pojemniku pomiarowym wilgotnościomierza ziarna w celu określenia zawartości wilgoci. Pojemnik ten można szybko i łatwo wyczyścić po użyciu. Rozdrobnienie ziarna nie jest konieczne do pomiaru zawartości wilgoci. Wilgotnościomierz ziarna automatycznie wykonuje kompensację temperatury podczas pomiaru. Wilgotnościomierz ziarna przedstawia wyniki pomiarów w czytelny sposób na dużym wyświetlaczu LCD. Obsługa zasilanego bateryjnie wilgotnościomierza zboża jest bardzo prosta za pomocą tylko czterech przycisków. Aby chronić baterię, wilgotnościomierz automatycznie przełącza się w tryb uśpienia po trzech minutach nieużywania. Dodatkowo, wilgotnościomierz ziarna ma praktyczną możliwość regulacji w celu ponownej kalibracji urządzenia. Jest to ważne, ponieważ w celu zagwarantowania niezawodności wilgotnościomierza ziarna użytkownik powinien regularnie kalibrować i sprawdzać urządzenie.

 

Świadectwo wzorcowania ISO

Certyfikat kalibracji ISO dla urządzenia do pomiaru wilgotności ziarna poświadcza zgodność z krajowymi normami testowymi i jest często wymagany dla zgodności z DIN ISO 9000. Urządzenie pomiarowe jest regulowane i kalibrowane, a certyfikat wydany w imieniu klienta potwierdza zgodność z właściwościami określonymi przez firmę Schaller. Interwał kalibracji urządzenia do pomiaru wilgotności są określone w instrukcji obsługi.

 

Obszary zastosowania

Przyjazny dla użytkownika wilgotnościomierz ziarna idealnie nadaje się do niezawodnego oznaczania wilgotności wielu różnych rodzajów ziarna. Kompaktowa i poręczna konstrukcja oraz praca bateryjna wilgotnościomierza ziarna gwarantują elastyczne i niezależne od lokalizacji zastosowanie. Wilgotność można określić za pomocą wilgotnościomierza ziarna, na przykład podczas zbioru na polu. Wilgotnościomierz ziarna jest idealny do określenia ważnych wskaźników magazynowania i jakości ziarna. Wilgotnościomierz ziarna firmy Schaller jest również ważnym narzędziem przy uprawie zbóż, w młynach, spichlerzach lub w przemyśle przetwórczym zbóż i roślin strączkowych.

 

Urządzenia do pomiaru online wilgotności ziarna

Pomiar wilgotności online jest szczególnie przydatny do pomiaru wilgotności ziarna w młynach zbożowych podczas parzenia przed mieleniem. Czujniki wilgotności umożliwiają bardzo szybki i dokładny pomiar wilgotności ziarna. Wilgotność jest stale rejestrowana podczas przepływu masy produktu, z dużą powtarzalnością, niezależnie od jego gęstości i temperatury. W połączeniu z interfejsem HMI czysto pomiarowy system staje się kompletnym systemem kontroli i nadzoru wilgotności ziarna.

 

Podczas transportu ziarna na przenośnikach taśmowych, zsypach i przez załadunkiem do silosa lub na naczepę do pomiaru wilgotności w trybie ciagłym wykorzystywana jest technologia NIR (tzw. bliska podczerwień). Metoda ta pozwala na stałą kontrolę produktu i stanowi alternatywę do pomiarów wykonywanych wyrywkowo na małych próbkach.

 

Podsumowanie

Wilgotnościomierz ziarna firmy Schaller w procesie pomiaru wilgotności zapewnia:

  • małą ilość próbki w przypadku terenowych urządzeń przenośnych (np. FS1) oraz próbkę do 450g w przypadku urządzeń stacjonarnych (FSA)
  • kalibrację do większości znanych na rynku polskim rodzajów zbóż
  • możliwość dostosowania kalibracji do ziarna zboża dostarczonego przez klienta
  • kompensację temperatury w celu dokładnego pomiaru wilgotności
  • łatwą obsługę z menu w języku polskim
  • wyświetlacz graficzny prezentujący odczyty w czytelny sposób
  • interfejs komunikacyjny umożliwiający przesłanie danych pomiarowych na komputer PC
Zadzwoń do nas