Pomiar wilgotności ryżu

Pomiar wilgotności ryżu

Zawartość wilgoci (amg. MC - moisture content) to waga wody zawartej w ryżu niełuskanym lub w ryżu wyrażona w procentach. Wilgotność jest zazwyczaj określana jako "mokra podstawa", co oznacza całkowitą wagę ziarna łącznie z wodą (MCwb). Do celów badań wykorzystuje się czasem wilgotność określaną jako sucha masa ziarna (MCdb).

 

Dlaczego pomiar wilgotności jest ważny?

Dokładne badanie zawartości wilgoci jest ważne w zarządzaniu i sprzedaży ryżu, w tym ryż niełuskanego, ponieważ w zależności od przeznaczenia ryż ma różną idealną zawartość wilgoci. Niedokładne pomiary wilgotności prowadzą do:

 

 • Wystąpienia dodatkowych kosztów suszenia i strat w zbiorach w przypadku, gdy ryż jest zbierany bardziej wilgotny niż jest to konieczne
 • Psucia się ryżu, jeśli ziarno jest zbyt wilgotne podczas przechowywania
 • Dodatkowych kosztów suszenia i utrata jakości w przypadku zbyt dużego wysuszenia ryżu
 • Ryż o mniejszym ziarnie jeśli obróbka będzie miała miejce przy niewłaściwej wilgotności (MC)
 • Strata na wadze (strata zysku) w przypadku zbycia zbyt suchego ziarna

Jak mierzyć zawartość wilgoci

Wilgotność ziarna może być mierzona za pomocą jednego z poniższych sposobów:

Do pomiaru wilgotności ziarna można użyć wielu różnych typów przenośnych mierników wilgotności ziarna. Wybierając miernik, należy upewnić się, że jest on odpowiedni do pomiaru ziarna w całości lub po zmieleniu, w zależności od zastosowania.

 

Podczas żniw

Wyższa wilgotność powoduje straty z powodu złej jakości ziarna, natomiast niższa wilgotność powoduje straty z powodu kruszenia się ziarna.

 

Do pomiaru wilgotności podczas zbioru najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie wilgotnościomierza oporowego, który daje szybkie wyniki i wykorzystuje tylko małe próbki.

 

Wilgotnościomierze pojemnościowe są droższe, wymagają większej próbki, ale są dokładniejsze niż jednostki typu oporowego.

 

Podczas suszenia

Ziarna powinny być suszone do poniżej 14%, a nasiona do poniżej 12%.

 

Ryż powinien zostać wysuszony do bezpiecznej wilgotności w ciągu 24 godzin po zbiorze, aby uniknąć uszkodzeń i pogorszenia jakości. Niewłaściwe praktyki w zakresie suszenia i przechowywania prowadzą do niskiej jakości ziarna lub nasion.

 

Podczas przechowywania

Ziarna powinny być suszone do określonej zawartości wilgoci (MC) w zależności od okresu przechowywania, aby uniknąć potencjalnych problemów:

 

 

Okres przechowywania

Wilgotność MC bezpiecznego przechowyania

Potencjalne problemy

od tygodni do kilku miesięcy

14% lub mniej

pleśń, przebarwienia, utrata oddychalności, uszkodzenia przez owady, adsorpcja wilgoci

8–12 miesięcy

13% lub mniej

uszkodzenia przez owady

przechowywanie materiału siewnego

12% lub mniej

utrata zdolności kiełkowania

<1 roku

9% lub mniej

utrata zdolności kiełkowania

 

⚠️Generalnie żywotność materiału siewnego skraca się o połowę na każdy 1% wzrostu wilgotności lub na 5°C wzrostu temperatury przechowywania.

 

Poniższa tabela zawiera podsumowanie docelowej zawartości wilgoci dla każdej z kluczowych operacji poprodukcyjnych:

 

Operacja

Pożądana wilgotność

Straty podstawowe

 

Żniwa

 • 20–25%
 • kruszenie, jeśli ziarno jest zbyt suche
 • niedojrzałe i zielone ziarno, jeśli jest zbyt wilgotne

 

Młócenie

 • 20-25% do mechanicznego młócenia
 • mniej niż 20% w przypadku młócenia ręcznego
 • niedostateczne młócenie, uszkodzenie ziarna, pęknięcia/kruszenie

 

Suszenie

 • wilgotność końcowa wynosi 14% lub mniej
 • psucie się, uszkodzenia spowodowane przez grzyby, przebarwienia

 

Przechowywanie

 • mniej niż 14% dla przechowywania ziarna
 • mniej niż 12% dla przechowywania materiału siewnego
 • lmniej niż 9% w przypadku długoterminowego przechowywania materiału siewnego
 • Uszkodzenia spowodowane przez grzyby, owady i gryzonie
 • utrata sił witalnych

 

Mielenie

 • 13–14%
 • pękanie i łamanie się ziarna
 • zbyt mocne zmielenie

 

Podczas mielenia

W przypadku mielenia, idealna wilgotność wynosi od 13 do 14%.

 

Pomiary zbiorów muszą być również dostosowane do znormalizowanej wilgotności wynoszącej 14%.

Zadzwoń do nas