Sonda o długości 2 metrów
do pomiaru wilgotności i temperatury stogu siana
humimeter FLS

Wytrzymała sonda do pomiaru wilgotności i temperatury stogu siana

o długości 2 metrów, z możliwością odłączenia od miernika (do transportu)

 

Jeśli zawartość wody w przechowywanym sianie, np. w stogu siana, jest zbyt wysoka, może dojść do rozwoju grzybów i bakterii.

 

W takich procesach uwalniana jest energia w postaci ciepła, co prowadzi do wzrostu temperatury stogu siana. W najgorszym przypadku temperatura w stogu siana może wzrosnąć tak bardzo, że siano samo się zapali.

 

Właściciel stogu siana jest zobowiązany do regularnego i ścisłego monitorowania przechowywanego siana (przepisy straży pożarnej).

 

Niedopełnienie tego obowiązku może być karane jako podpalenie w skutek zaniedbania. Ponadto niedopełnienie obowiązku monitorowania może prowadzić do utraty ochrony z tytułu ubezpieczenia.

 

Za pomocą sondy do składowanego siana można zmierzyć zawartość wilgoci w sianie jeszcze przed umieszczeniem go na stogu, na przykład na naczepie transportowej lub w suszarni. 

 

Przyjmuje się, że zawartość wody poniżej 14% wilgotności bezwzględnej jest nieszkodliwa.

 

Dzięki miernikowi można jeszcze przed rozpoczęciem składowania okreslić, czy siano musi być dalej suszone, czy też stwierdzona zawartość wody pozwala na jego bezpieczne przechowywanie.

 

Urządzenie FLS z sondą o długości 2 metrów umożliwia łatwe sprawdzanie wilgotności i temperatury także w głębszych partiach stogu siana. Dzięki regularnemu i dokładnemu monitorowaniu można we wczesnym stadium wykryć i usunąć pojawiające się punkty ciepła lub punkty o nadmiernej wilgoci.

 

 

Pomiar wilgotności stogu siana
Mierzenie wilgotności stogu siana

Właściwości

 

haystack probe - temperature ans moisture meter - humimeter FLS

 

Zalety

Artykuł nr 13950 Czujnik do pomiaru wilgotności i temperatury stogu siana z bagnetem o długości 2 metrów humimeter FLS

 

Akcesoria / dodatki

Nr art. Zdjęcie Akcesoria / dodatki
12278 humimeter USB data interface module Interfejs komunikacyjny USB z oprogramowaniem LogMemorizer do rejestracji i analizy danych pomiarowych na komputerze PC dostarczany wraz z kablem USB do podłączenia komputera PC
12308 Test block for humimeter Moduł testowy do sprawdzenia kalibracji urządzeń BLL, FL1, FL2, BLW, SLW i BLO.
Instrukcja obsługi modułu (wideo).
11733 Thermo printer runs by battery Drukarka termiczna zasilana bateryjnie, model przemysłowy, przenośna
Wymiary: 180 x 100 x 45 mm, waga: 0,4 kg

 

Procedura pomiaru

Nalezy włączyć miernik FLS naciskając przycisk ON na 3 sekundy.

 

Po kilku sekundach sonda do stogu siana jest gotowa do użycia. Ponieważ FLS jest odpowiednio skalibrowany, zawartość wody jest wskazywana bezpośrednio na wyświetlaczu - nie ma potrzeby przeliczania lub przeglądania wartości w tabeli.

 

Aby określić temperaturę siana i zawartość wody w badanym materiale, należy włożyć czujnik do stogu siana. Ponieważ pomiar dokonywany jest w obszarze wokół końcówki sondy, należy wykonać  kilka pomiarów na różnych głębokościach. Sonda o długości 2 metrów pozwala na wykrycie miejsc o podwyższonej wilgotności i podwyższonej temperaturze również w głębszych partiach stogu siana.

 

W krótkim czasie można dokonać pomiaru w różnych punktach stogu siana lub pozostawić czujnik w określonej pozycji w celu ciągłego monitorowania procesu suszenia i zmian temperatury w obszarze krytycznym.

 

Dzięki temu przestrzeganie obowiązku regularnej kontroli stogu siana jest łatwe i wiarygodne. Zmierzone wartości można w prosty sposób zapisać w pamięci urządzenia w celu dokumentacji. Każda zmierzona wartość może być zapisana w mierniku FLS po naciśnieciu zaledwie jednego przycisku.

 

Dostępny opcjonalnie interfejs USB pozwala na przesłanie wartości pomiarowych do komputera PC lub wydrukowanie na przenośnej drukarce.

 

 

 

Najlepsze wilgotnościomierze dla surowców rolnych: Porównanie urządzeń humimeter

 

Urządzenie Rozdzielczość Dokładność kalibracji Zakres pomiaru

Kalibracja

użytkownika

Waga próbki Skalowanie Temperatura Przechowywanie danych Oprogramowanie PC + pomiar ciągły
FS1.1 0,1% 0,9% 5 - 25%   60g X X    
FS1 0,1% 0,7% 5 - 30%   60g X X    
FS2 0,1% 0,4% 5 - 40%   300g X X X  
FS3 0,1% 0,4% 0 - 40%   300g X X X opcjonalnie
FS4 0,1% 0,4% 0 - 50% X 300g X X X X
FL1 0,5% 1,0% 8 - 40%       X    
FL2 0,1% 0,8% 8 - 60% X     X X X
FLS 0,1% 1,0% 10 - 30% X       X X
FSG 0,1% 0,5% 0 - 20% X 2 litry X X X opcjonalnie
FLH 0,1% 0,6% 4 - 40% X     X X opcjonalnie
FSA 0,01% 0,3% 3 - 50% X 500g X X X opcjonalnie
BLO 0,1% 1,0% 5 - 30%       X X X
Zadzwoń do nas