Sonda o długości 2 metrów
do pomiaru wilgotności i temperatury stogu siana
humimeter FLS

Wytrzymała sonda do pomiaru wilgotności i temperatury stogu siana

o długości 2 metrów, z możliwością odłączenia od miernika (do transportu)

 

Jeśli zawartość wody w przechowywanym sianie, np. w stogu siana, jest zbyt wysoka, może dojść do rozwoju grzybów i bakterii.

 

W takich procesach uwalniana jest energia w postaci ciepła, co prowadzi do wzrostu temperatury stogu siana. W najgorszym przypadku temperatura w stogu siana może wzrosnąć tak bardzo, że siano samo się zapali.

 

Właściciel stogu siana jest zobowiązany do regularnego i ścisłego monitorowania przechowywanego siana (przepisy straży pożarnej).

 

Niedopełnienie tego obowiązku może być karane jako podpalenie w skutek zaniedbania. Ponadto niedopełnienie obowiązku monitorowania może prowadzić do utraty ochrony z tytułu ubezpieczenia.

 

Za pomocą sondy do składowanego siana można zmierzyć zawartość wilgoci w sianie jeszcze przed umieszczeniem go na stogu, na przykład na naczepie transportowej lub w suszarni. 

 

Przyjmuje się, że zawartość wody poniżej 14% wilgotności bezwzględnej jest nieszkodliwa.

 

Dzięki miernikowi można jeszcze przed rozpoczęciem składowania okreslić, czy siano musi być dalej suszone, czy też stwierdzona zawartość wody pozwala na jego bezpieczne przechowywanie.

 

Urządzenie FLS z sondą o długości 2 metrów umożliwia łatwe sprawdzanie wilgotności i temperatury także w głębszych partiach stogu siana. Dzięki regularnemu i dokładnemu monitorowaniu można we wczesnym stadium wykryć i usunąć pojawiające się punkty ciepła lub punkty o nadmiernej wilgoci.

 

 

Pomiar wilgotności stogu siana
Mierzenie wilgotności stogu siana

Właściwości

 

haystack probe - temperature ans moisture meter - humimeter FLS

 

Zalety

Artykuł nr 13950 Czujnik do pomiaru wilgotności i temperatury stogu siana z bagnetem o długości 2 metrów humimeter FLS

 

Akcesoria / dodatki

Nr art. Zdjęcie Akcesoria / dodatki
12278 humimeter USB data interface module Interfejs komunikacyjny USB z oprogramowaniem LogMemorizer do rejestracji i analizy danych pomiarowych na komputerze PC dostarczany wraz z kablem USB do podłączenia komputera PC
12308 Test block for humimeter Moduł testowy do sprawdzenia kalibracji urządzeń BLL, FL1, FL2, BLW, SLW i BLO
11733 Thermo printer runs by battery Drukarka termiczna zasilana bateryjnie, model przemysłowy, przenośna
Wymiary: 180 x 100 x 45 mm, waga: 0,4 kg

 

Procedura pomiaru

Nalezy włączyć miernik FLS naciskając przycisk ON na 3 sekundy.

 

Po kilku sekundach sonda do stogu siana jest gotowa do użycia. Ponieważ FLS jest odpowiednio skalibrowany, zawartość wody jest wskazywana bezpośrednio na wyświetlaczu - nie ma potrzeby przeliczania lub przeglądania wartości w tabeli.

 

Aby określić temperaturę siana i zawartość wody w badanym materiale, należy włożyć czujnik do stogu siana. Ponieważ pomiar dokonywany jest w obszarze wokół końcówki sondy, należy wykonać  kilka pomiarów na różnych głębokościach. Sonda o długości 2 metrów pozwala na wykrycie miejsc o podwyższonej wilgotności i podwyższonej temperaturze również w głębszych partiach stogu siana.

 

W krótkim czasie można dokonać pomiaru w różnych punktach stogu siana lub pozostawić czujnik w określonej pozycji w celu ciągłego monitorowania procesu suszenia i zmian temperatury w obszarze krytycznym.

 

Dzięki temu przestrzeganie obowiązku regularnej kontroli stogu siana jest łatwe i wiarygodne. Zmierzone wartości można w prosty sposób zapisać w pamięci urządzenia w celu dokumentacji. Każda zmierzona wartość może być zapisana w mierniku FLS po naciśnieciu zaledwie jednego przycisku.

 

Dostępny opcjonalnie interfejs USB pozwala na przesłanie wartości pomiarowych do komputera PC lub wydrukowanie na przenośnej drukarce.

 

 

 

Porównanie urządzeń

Urządzenie Rozdzielczość Dokładność kalibracji Zakres pomiaru Kalibracja użytkownika Waga próbki Skalowanie Pomiar temperatury Przechowywanie danych Oprogramowanie PC + pomiar ciągły
FS1.1 0,1% 0,9% 5 - 25%   60g X X    
FS1 0,1% 0,7% 5 - 30%   60g X X    
FS2 0,1% 0,4% 5 - 40%   300g X X X  
FS3 0,1% 0,4% 0 - 40%   300g X X X opcjonalnie
FS4 0,1% 0,4% 0 - 50% X 300g X X X X
FL1 0,5% 1,0% 8 - 40%       X    
FL2 0,1% 0,8% 8 - 60% X     X X X
FLS 0,1% 1,0% 10 - 30%       X X opcjonalnie
FSG 0,1% 0,5% 0 - 20% X 2 litry
X X X opcjonalnie
FLH 0,1% 0,6% 4 - 40% X     X X opcjonalnie
FSA 0,01%
0,3% 3 - 50% X 500g X X X opcjonalnie

BLO

0,1% 1,0% 5 - 30%       X X X
Zadzwoń do nas