Contact

Contact us

 

Ask for offer

Send us the e-mail to kontakt@schaller.pl or call +48 602 288 737

 

UWAGA: Od maja 2020 otrzymujemy zgłoszenia o osobach podszywających się pod ten numer telefonu. Prosimy nie ufać takim rozmówcom. Stanowisko naszego operatora telekomunikacyjnego w tej sprawie:


Są to działania zagranicznych operatorów, którzy puszczają "strzałki" do różnych numerów podstawiając numer danego klienta. Nie da się takiego połączenia odebrać, bo robią to automaty i zbyt szybko następuje rozłączenie. Niestety nie możemy tego typu przypadków wyeliminować. Pozdrawiamy. Orange


Report a problem

If you have any issues with configuration or devices, please contact us by sending an e-mail to kontakt@schaller.pl

Please provide the serial number located on the back of the unit.


Address and telephone contact

TeleScope S.C., Czerwona Droga 26, 02-496 Warsaw, Poland

Contact us from 09:00 to 21:00: +48 602 288 737
Sales: +48 222 035 235
Technical Support: +48 222 035 236

Name
Email
Phone
Product you are manufacturing
Moisture range in %
Installation location
Ambient temperature at sensor location
Comments
Call us