Wilgotnościomierz ziarna
humimeter FS1.1

Zastosowanie

Miernik wilgoci dla małych próbek całego ziarna z pomiarem temperatury próbki. Do badań polowych i do stosowania w rolnictwie.

 

Wilgotnościomierz ziarna kukurydzy, żyta, pszenżyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, rzepaku, soi, bobu, ziaren słonecznika, prosa sorgo, nasion gorczycy, gryki, ryżu łuskanego i niełuskanego, kawy surowej, łuskanej i palonej.

Właściwości

 

  • Rozdzielczość 0,1% zawartości wody
  • Dokładność kalibracji +/- 0,9%
  • Pomiar temperatury próbki
  • Temperatura w °C lub °F w zależności od ustawień użytkownika
  • Zakres pomiaru od 5 do 25% zawartości wody, w zależności od badanego ziarna
  • Funkcja Hold - wstrzymanie wskazania na wyświetlaczu
  • Automatyczna kompensacja temperatury
  • Duży, podświetlany ekran LCD
  • Pomiar w ciągu kilku sekund bez potrzeby wcześniejszego przygotowania próbek
  • Zestaw zawiera: wilgotnościomierz ziarna FS1.1 z bateriami, wagę cyfrową, pojemnik pomiarowy 
 

Zalety

Nr artykułu 12819 Wilgotnościomierz ziarna humimeter FS1.1 

 

Porównanie urządzeń

Urządzenie Rozdzielczość Dokładność kalibracji Zakres pomiaru Kalibracja użytkownika Waga próbki Skalowanie Pomiar temperatury Przechowywanie danych Oprogramowanie PC + pomiar ciągły
FS1.1 0,1% 0,9% 5 - 25%   60g X X    
FS1 0,1% 0,7% 5 - 30%   60g X X    
FS2 0,1% 0,4% 5 - 40%   300g X X X  
FS3 0,1% 0,4% 0 - 40%   300g X X X opcjonalnie
FS4 0,1% 0,4% 0 - 50% X 300g X X X X
FL1 0,5% 1,0% 8 - 40%       X    
FL2 0,1% 0,8% 8 - 60% X     X X X
FLS 0,1% 1,0% 10 - 30%       X X opcjonalnie
FSG 0,1% 0,5% 0 - 20% X 2 litry
X X X opcjonalnie
FLH 0,1% 0,6% 4 - 40% X     X X opcjonalnie
FSA 0,01%
0,3% 3 - 50% X 500g X X X opcjonalnie

BLO

0,1% 1,0% 5 - 30%       X X X

 

Wilgotnościomierz do ziarna humimeter FS1.1

Humimeter FS1.1 jest wydajnym i poręcznym urządzeniem, służącym do określania zawartości wody w wielu rodzajach ziarna.


Dzięki funkcji Hold wartość pomiarową można zatrzymać na wyświetlaczu miernika wilgotności ziarna do momentu naciśnięcia kolejnego przycisku.


Dokładny i powtarzalny pomiar może być prezentowany jako waga objętościowa (ciężar hektolitra). W tym celu do wilgotnościomierza ziarna jest dołączona waga i naczynie pomiarowe. Gęstość nasypowa nie ma wpływu na wynik pomiaru. Cała seria wilgotnościomierzy do ziarna humimeter jest skalibrowana i sprawdzana przed wysłaniem do klienta zgodnie z wzorcową metodą suszenia w piecu EN-ISO 712.


Wilgotnościomierz do ziarna mierzy jednocześnie również temperaturę próbki i uwzględnia ją przy obliczaniu wyniku pomiaru.
Zakres temperatur wynosi od 0 °C do 40 °C i może być ustawiony na °C lub °F w zależności od potrzeb.
Skalibrowany zakres pomiaru wilgotnościomierza FS1 dla ziarna wynosi od 5% do 25% zawartości wody (w zależności od rodzaju ziarna).

 

Obsługa / procedura pomiarowa  

 

W celu zagwarantowania precyzyjnych wartości pomiarowych w długim czasie, po włączeniu urządzenie automatycznie dokonuje ono sprawdzenia kalibracji.  Następnie użytkownik może wybrać odpowiednią krzywą kalibracji dla danego materiału.
W kolejnym kroku należy napełnić komorę pomiarową ilością materiału wskazaną w instrukcji obsługi. Aby odmierzyć dokładną ilość ziarna, należy skorzystać z dołączonych do wilgotnościomierza wagi i pojemnika pomiarowego.

 

Zmierzona zawartość wody w badanym produkcie może być natychmiast odczytana na dużym, czytelnym wyświetlaczu miernika wilgotności i w razie potrzeby zapisana, edytowana lub wydrukowana.

 

Nowoczesny miernik wilgotności produktów spożywczych zapewnia:

Zadzwoń do nas